Formålet med at redesigne VUCs logo, var at skabe en identitet der kunne tilpasses det enkelte uddannelsessted. Logoet skulle være rummeligt med mulighed for at skabe sin egen udgave af logoet. Det handlede om at tegne en fremtid hvor holdningen til VUC blev ændret.

Logoet er i øvrigt ‘håndtegnet’ fra bunden i Illustrator.

Det var vigtigt for VUC at logoet ikke blev noget der skulle trækkes ned over hovedet på uddannelsesstederne. Vi udviklede således en ramme som kunne udfyldes individuelt og herigennem skabe en unik identitet.